7

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
 

7.1

Τμήμα Κεφάλαιο
 

Κωδικός

Περιγραφή

7.1.1

Φόρος κληρονομιάς

7.1.2

Φόρος σε γονικές παροχές δωρεές, προίκες.

7.1.3

Φόρος σε πώληση ακινήτου από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία.

7.1.4

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για αγορά κατοικίας, διαμερίσματος, επαγγελματικής στέγης, σε όροφο, όπου η οικοδομική άδεια δεν προβλέπει στέγη.)

7.1.5

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για επαγγελματική στέγη ή γραφείο, που βρίσκεται σε ισόγειο ή σε κτίριο με οικοδομική άδεια, που προβλέπει επαγγελματική στέγη).

7.1.6

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για προσδιορισμό οικοπέδου)

7.1.7

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για αποθήκη)

7.1.8

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για γκαράζ)

7.1.9

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσηλευτήρια, ευαγή ιδρύματα)

7.1.10

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για εκπαιδευτήρια)

7.1.11

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για αθλητικές εγκαταστάσεις)
7.1.12 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Αν δεν υπάγονται στις πιο πάνω κατηγορίες)
7.1.13 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Αν το κτίσμα δεν είναι μονοκατοικία)
7.1.14 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Αν το κτίσμα είναι μονοκατοικία) 
7.1.15 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Αν είναι επαγγελματική στέγη)
7.1.16 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Αν είναι βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κτίριο)
7.1.17 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Αν είναι γεωργικό κτίριο ή αποθήκη)
7.1.18 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσηλευτήρια, ευαγή ιδρύματα)
7.1.19 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για εκπαιδευτήρια)
7.1.20 Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Για αθλητικές εγκαταστάσεις)

7.1.21

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Αν δεν υπάγονται στις πιο πάνω κατηγορίες)

 

7.2

Τμήμα Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
 

Κωδικός

Περιγραφή
7.2.1 Θεώρηση - Μεταβολή βιβλίων και στοιχείων
7.2.2 Ακύρωση - Απώλια βιβλίων και στοιχείων
7.2.3 Έναρξη - Μεταβολή - Παύση φορολογικής ταμειακής μηχανής.
7.2.4 Παραβάσεις του Κ.Β.Σ. (Πληρωμή)
7.2.5 Έμμεσοι φόροι
7.2.6 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων