11

Ταμείο Επαγγελματιών Ελλάδας. 
 

11.1

Τμήμα Συντάξεως
 

Κωδικός

Περιγραφή

11.1.1

Απονομή σύνταξης γήρατος.

11.1.2

Αναγνώριση χρόνου σταρτ. υπηρεσίας.

11.1.3

Αναγνώριση χρόνου εθνικής αντίστασης

11.1.4

Αναγνώριση χρόνου στην αλλοδαπή

11.1.5

Αναγνώριση χρόνου δημοσίου (Ν. 1405/83)

11.1.6

Υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση.

11.1.7

Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου. (Συνταξιούχου)

11.1.8

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου. (Ασφαλισμένου)

11.1.9

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου. (Λόγω βίαιου συμβάντος)

11.1.10

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου. (Σε ανίκανα τέκνα)
11.1.11 Απονομή σύνταξης αναπηρίας (Ύστερα από διακοπή επαγγέλματος)
11.1.12 Παράταση απονομής σύνταξης αναπηρίας
11.1.13 Απονομή σύνταξης αναπηρίας (Λόγω βίαιου συμβάντος)
11.1.14 Χορήγηση επιδόματος φυματίωσης
11.1.15 Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας
11.1.16 Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας
11.1.17 Χορήγηση επιδόματος εξωϊδρυματικου
11.1.18 Παράταση σύντ/σης λόγω σπουδών
11.1.19 Έφεση κατά γνωμάτευση Α.Υ.Ε.

 

11.2

Τμήμα Ασφάλισης.
 

Κωδικός

Περιγραφή
11.2.1 Έναρξη ασφάλισης.
11.2.2 Επανεγγραφή ασφάλισης
11.2.3 Διακοπή ασφάλισης
11.2.4 Ταμειακές ενημερώτητες
11.2.5 Βεβαίωση για ΟΓΑ

 

11.3

Τμήμα  Ασθένειας
 

Κωδικός

Περιγραφή
11.3.1 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας (Ατομικού)
11.3.2 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας (Οικογενειακού)
11.3.3 Επίδομα τοκετού
11.3.4 Έξοδα κηδείας.
11.3.5 Επίδομα εργατικού ατυχήματος
11.3.6 Βεβαίωση για ΟΑΕΔ (Ότι δεν χορηγείται οικογενειακό επίδομα στο ΤΑΕ)
11.3.7 Παροχή γυαλιών
11.3.8 Πληρωμή νοσηλίων (Για νοσοκομείο μη συμβεβλημένο με το ΤΑΕ)
11.3.9 Πληρωμή νοσηλίων (Για νοσοκομείο μη συμβεβλημένο με το ΤΑΕ)
11.3.10 Πληρωμή λογαριασμού φαρμακείων
11.3.11 Πληρωμή παρκλ/κων εξετάσεων (Μη συμβεβλημένα με το ΤΑΕ)
11.3.12 Πληρωμή αξονικής τομογραφίας
11.3.13 Πληρωμή μαγνητικής τομογραφίας