Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________

_____________________________________

 ΟΝΟΜΑ ____________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _____________________

ΟΔΟΣ________________________________

ΠΕΡΙΟΧΗ_____________________________

Τ.Κ.______________ ΠΟΛΗ_____________

ΤΗΛ. ________________________________

 

“Χορήγηση –ανανέωση Ειδικού σήματος

ενοικιαζομένων (επιπλωμένων δωματίων-

Διαμερισμάτων”

...............................................................

 

 

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

______________________________

_______________________________

 

 

Υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολο-γητικά για χορήγηση/ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας υποκαταστήματος σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

 

 

 

......... ΑΙΤ.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
  3. Υπόδειγμα υπευθύνου δηλώσεως