8

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
 

8.1

Τμήμα Απασχόλησης
 

Κωδικός

Περιγραφή

8.1.1

Εγγραφή ανέργων

8.1.2

Εγγραφή ανέργων (Άτομα με ειδικές ανάγκες)

8.1.3

Προσφορά εργασίας

8.1.4

Χορήγηση πράσινης κάρτας

8.1.5

Χορήγηση πράσινης κάρτας (Σε παιδία αλλοδαπών, που ήταν μικρότερα από 18 ετών όταν λήφθηκε η πράσινη κάρτα από τους γονείς τους

8.1.6

Ανανέωση πράσινης κάρτας (Για όσους έχουν ασφάλιση ΟΓΑ)

8.1.7

Ανανέωση πράσινης κάρτας (Για όσους έχουν ασφάλιση ΙΚΑ)

8.1.8

Υπαγωγή επιχείρησης σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων.

8.1.9

Καταβολή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις, που υπάγονται σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων.

8.1.10

Υπαγωγή σε προγράμματα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ηλικίας 18 - 20 ετών)

8.1.11

Καταβολή επιχορήγησης σε νέους επαγγλεματίες. (Ηλικίας 18 - 29 ετών)
8.1.12 Υπαγωγή επιχείρησης σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων (Άτομα με ειδικές ανάγκες)
8.1.13 Καταβολή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις, που υπάγονται σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων (Άτομα με ειδικές ανάγκες)
8.1.14 Υπαγωγή σε προγράμματα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Άτομα με ειδικές ανάγκες)
8.1.15 Καταβολή επιχορήγησης σε νέους επαγγελματίες (Άτομα με ειδικές ανάγκες)
8.1.16 Επιδότηση βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραμεθορίων περιοχών για την απασχόληση πτυχιούχων.
8.1.17 Επιδότηση μετεγκατάστασης παλιννοστούντων Ελλήνων
8.1.18 Επιχορήγηση επιχειρήσεων για ανέργους, που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης.
8.1.19 Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για διατήρηση θέσεων εργασίας.
8.1.20 Συμμετοχή επιχειρήσεων σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage 3) ( Ανέργων διπλωματούχων ΙΕΚ και πτυχιούχων ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ, ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας)
8.1.21 Συμμετοχή ανέργων σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage 3) ( Ανέργων διπλωματούχων ΙΕΚ και πτυχιούχων ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ, ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας)
8.1.22 Παροχή περίθαλψής σε είδος σε ανέργους 29 - 55 ετών.
8.1.23 Υπαγωγή μικρών επιχειρήσεων σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.
8.1.24 Αποπληρωμή προγραμμάτων κατάρτισης
8.1.25 Υπαγωγή μικρών επιχειρήσεων σε πρόγραμμα 0,45% (ΛΑΕΚ) "Κοινής ενέργειας"
8.1.26 Αποπληρωμή προγραμμάτων "Κοινής Ενέργειας"
8.1.27 Υπαγωγή σε πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον πολιτιστικό τομέα.
8.1.28 Καταβολή επιχορήγησης για απασχόληση ανέργων στον πολιτιστικό τομέα.
8.1.29 Υπαγωγή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ.
8.1.30 Αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ
8.1.31 Κοινοτική πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
8.1.32 Καταβολή επιχορήγησης για το ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
8.1.33 Πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
8.1.34 Καταβολή επιχορήγησης νέων επαγγελματιών.
8.1.35 Επιχορήγηση νέων επαγγελματιών ΑΜΕΑ.
8.1.36 Καταβολή επιχορήγησης ΝΕΕ ΑΜΕΑ.
8.1.37 Ε.Π. "Καταπολέμηση αποκλεισμού από την αγορά εργασίας"
8.1.38 Καταβολή επιχορήγησης "Καταπολέμηση αποκλεισμού από την αγορά εργασίας"
8.1.39 Πρόγραμμα "Εργονομικής Διευθέτησης Χώρου Εργασίας"
8.1.40 Πληρωμή "Εργονομικής Διευθέτησης Χώρου Εργασίας"
8.1.41 Επιχορήγηση εργοδοτών για απασχόληση ΑΜΕΑ
8.1.42 Καταβολή επιχορήγησης για απασχόληση ΑΜΕΑ

 

8.2

Τμήμα Ασφάλισης
 

Κωδικός

Περιγραφή
8.2.1 Επίδομα ανεργίας
8.2.2 Επίδομα παιδιών
8.2.3 Οικογενειακά επιδόματα
8.2.4 Επίδομα στράτευσης
8.2.5 Επίδομα νέων 20 - 29 ετών
8.2.6 Παροχή λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη
8.2.7 Ειδικό εποχικό επίδομα
8.2.8 Βοήθημα μετά την επιδότηση ανεργίας
8.2.9 Βοήθ. μετά 3μηνη παραμ. στα μητρ. ανέργων.
8.2.10 Βοήθημα αποφυλακισμένων
8.2.11 Βοήθημα παλιννοστούντων

 

8.3

Τμήμα Εκπαίδευσης
 

Κωδικός

Περιγραφή
8.3.1 Συμφωνητικό μαθητείας
8.3.2 Βεβαίωση φοίτησης