6

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)
 

6.1

Κεντρική Υπηρεσία
 

Κωδικός

Περιγραφή

6.1.1

Εγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για επισκευή παραδοσιακού κτιρίου που θα μετατραπεί σε τουριστικό κατάλυμα

6.1.2

Εγκριση διορισμού υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχείου

6.1.3

Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας ξενοδοχείου

6.1.4

Εγκριση προτεινόμενου τίτλου

 

6.2

Πριφερειακή Υπηρεσία
 

Κωδικός

Περιγραφή
6.2.1 Χορήγηση-Ανανέωση ειδικού σήματος ενοικιαζομένων δωματίων & διαμερισμάτων
6.2.2 Χορήγηση-Ανανέωση ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό
6.2.3 Χορήγηση-Ανανέωση ειδικού σήματος λειτουργίας Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) 
6.2.4 Χορήγηση-Ανανέωση ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Τουριστικού Γραφείου
6.2.5 Χορήγηση-Ανανέωση ειδικού σήματος λειτουργίας υποκαταστήματος εκμίσθωσης  Ι.Χ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό