ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1

Διάφορα
 

1.1

Πιστοποιητικά γενικού ενδιαφέροντος που εκδίδονται μέσω τηλεφώνου (1502)

1.2

Πυροσβεστική Υπηρεσία
   

2

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
 
2.1 Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
2.2 Διεύθυνση Γεωργίας
2.3 Διεύθυνση Κτηνιατρικής
2.4 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2.5 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.6 Διεύθυνση Πολεοδομίας - Περιβάλλοντος
2.7 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2.8 Διεύθυνση Υγείας & Πρόνοιας
2.9 ΚΤΕΟ
2.10 Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
2.11 Τμήμα Ορυκτού πλούτου και Βιομηχανίας
2.12 Δ/νση Εμπορίου - Τουρισμού
   

3

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 

3.1

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας
   

4

Υπουργείο Αιγαίου
 

4.1

Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης
   

 5

Επιμελητήρια
 

5.1

Εμπορικό & Βιομηχανικό
   

 6

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)
 

6.1

Κεντρική Υπηρεσία

6.2

Περιφερειακή Υπηρεσία

 

 

 7

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)
 

7.1

Κεφάλαιο

7.2

Κώδικας βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ)
   

 8

Οργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 

8.1

Εμπορικό & Βιομηχανικό

8.2

Τμήμα Ασφάλισης

8.3

Τμήμα Εκπαίδευσης
   

 9

Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α)
 

9.1

Τμήμα μητρώου

9.2

Τμήμα εσόδων

9.3

Τμήμα παροχών ασθενείας

9.4

Τμήμα συντάξεων
   

 10

Ταμείο Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.)
 

10.1

Τμήμα Συντάξεων

10.2

Τμήμα Ασφάλισης

10.3

Τμήμα Ασθενείας
   

 11

Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων
 

11.1

Τμήμα Συντάξεων

11.2

Τμήμα Ασφάλισης

11.3

Τμήμα Ασθενείας
   

 12

Λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί
 

12.1

Ν.Α.Τ

12.2

Οίκος Νάυτου

12.3

Τ.Σ.Α.

12.4

Τ.Σ.Α.Υ.

12.5

ΤΣΜΕΔΕ
   

 13

Δικαστικές αρχές
 

13.1

Εισαγγελία πρωτοδικών - Τμήμα ποινικού μητρώου

13.2

Εισαγγελία πρωτοδικών - Τμήμα εκτέλεσης

13.3

Εισαγγελία πρωτοδικών - Τμήμα μηνύσεων

13.4

Εισαγγελία πρωτοδικών - Τμήμα προσδιορισμού

13.5

Πρωτοδικείο - Τμήμα πολιτικό

13.6

Πρωτοδικείο - Τμήμα ποινικό

13.7

Πρωτοδικείο - Τμήμα εκκαθάρισης

13.8

Πταισματοδικείο

13.9

Ειρηνοδικείο

13.10

Διοικητικό πρωτοδικείο