9

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)
 

9.1

Τμήμα Μητρώου
 

Κωδικός

Περιγραφή

9.1.1

Βιβλιάριο ασφάλισης

9.1.2

Καρτέλα ενσήμων

9.1.3

Ανακεφαλαίωση βιβλιαρίου.

9.1.4

Διόρθωση στοιχείων.

9.1.5

Ε111

9.1.6

Βεβαίωση ημερομισθίων.

9.1.7

Απώλεια ασφαλιστικού βιβλιαρίου.

9.1.8

Βεβαίωση Ο.Ε.Κ.

9.1.9

Βεβαίωση για το Τ.Ε.Β.Ε.

9.1.10

Βεβαίωση για το Ο.Γ.Α.

9.1.11

Βεβαίωση διαγραφής
9.1.12 Βεβαίωση για την πρόνοια.

 

9.2

Τμήμα Εσόδων
 

Κωδικός

Περιγραφή
9.2.1 Βιβλιάριο ασφάλισης οικοδόμου
9.2.2 Απογραφή οικοδομικών εργασιών.
9.2.3 Ασφάλιση απασχολ. οικοδομών.
9.2.4 Δήλωση αποπεράτωσης έργου.
9.2.5 Αναγγελία εκτέλεσης δημοσ. έργου.
9.2.6 Βεβαίωση με οφειλής
9.2.7 Βεβαίωση πρόσληψης.
9.2.8 Βεβαίωση καταβολής εισφορών.
9.2.9 Επικύρωση ασφαλιστικών βιβλιαρίων.
9.2.10 Είσπραξη καθυστερημένων οφειλών.
9.2.11 Αυτασφάλιση (Κύρια ή προαιρετική)
9.2.12 Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας
9.2.13 Αναγν. χρόνου εργασ. στο εξωτερικό.
9.2.14 Παροχή ιατροφαρμ/κης περίθαλψης (Για συνταξιούχο εξωτερικού)
9.2.15 Αναγνώριση εθνικής αντίστασης.

 

9.3

Τμήμα Παροχών Ασθένειας
 

Κωδικός

Περιγραφή
9.3.1 Επίδομα ασθενείας.
9.3.2 Επίδομα ατυχήματος.
9.3.3 Επίδομα μητρότητας
9.3.4 Έπίδομα Λουτροθεραπείας
9.3.5 Έκτακτη περίθαλψη - ιατροφαρμακευτική (Αίτηση από το ΙΚΑ)
9.3.6 Έκτακτη περίθαλψη - νοσοκομειακή  (Αίτηση από το ΙΚΑ)
9.3.7 Εξοδα κηδείας
9.3.8 Μετακινήσεις
9.3.9 Βοήθημα τοκετού
9.3.10 Νοσήλια εξωτερικού (Αίτηση από το ΙΚΑ)

 

9.4

Τμήμα Συντάξεων
 

Κωδικός

Περιγραφή
9.4.1 Σύνταξη λόγω αναπηρίας (κύρια)
9.4.2 Σύνταξη λόγω αναπηρίας (επικουρική)
9.4.3 Σύνταξη λόγω γήρατος  (κύρια)
9.4.4 Σύνταξη λόγω γήρατος  (επικουρική)
9.4.5 Σύνταξη λόγω θανάτου  (κύρια)
9.4.6 Σύνταξη λόγω θανάτου  (επικουρική)
9.4.7 Χορήγηση επιδόματος παραπληγικού
9.4.8 Χορήγηση επιδόματος απόλύτου αναπηρίας.
9.4.9 Προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογεν. βαρών
9.4.10 Νοσήλια εξωτερικού (Αίτηση από το ΙΚΑ)
9.4.11 Προσμέτρηση ημερομισθίων στη σύνταξη.
9.4.12 Διακοπή σύνταξης λόγου θανάτου.
9.4.13 Αίτηση μεταγραφής.
9.4.14 Πληρωμές
9.4.15 Εξαίρεση κλάδου ασθενείας