2

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
 

2.1

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 

Κωδικός

Περιγραφή

Αδειες του τομέα Μεταφορών

2.1.1 Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης
2.1.2 Ανανέωση αδείας κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ) λόγω αλλαγής κινητήρα
2.1.3 Χορήγηση αδείας & πινακίδων κυκλοφορίας Ι.Χ. βενζινοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου
2.1.4 Ανανέωση αδείας κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου ή Ι.Χ. φορτηγού ή Μοτοσικλέτας στο όνομα κληρονόμων θανόντος κατόχου
2.1.5 Αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας οχήματος
2.1.6 Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης κράτους μέλους Ε.Ε. Ελβετίας, Ισλανδίας ή διπλωματικού υπαλλήλου Νορβηγίας - Λιχτενστάϊν σε Ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας
2.1.7 Χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (Β-Β1), μοτοσυκλέττας (Α-Α1)
2.1.8 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β (για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτων), Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε
2.1.9 Μετατροπή ερασιτεχνικής άδειας σε επαγγελματική
2.1.10 Αντίγραφο άδειας οδήγησης ερασιτεχνικής / επαγγελματικής ή μοτοσυκλέττας Ελληνικής / Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης λόγω απώλειας - κλοπής - φθοράς
2.1.11 Εκδοση ειδικής άδειας οδηγού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)
2.1.12 Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου) λόγω απώλειας ή φθοράς.
2.1.13 Βεβαίωση ακινησίας
2.1.14 Ανανέωση άδειας οδήγησης
2.1.15 Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με Κοινοτικού Τύπου
2.1.16 Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

Αδειες του τομέα Επικοινωνιών

2.1.17 Έκδοση/Ανανέωση/Τροποποίηση/Ανάκληση άδειας C.B.
2.1.18 Έκδοση άδειας εγκατάστασης και εκμετάλευσης ειδικού ραδιοδικτύου
2.1.19 Συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας Γ'
2.1.20 Συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας B'
2.1.21 Συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας Α'
2.1.22 Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη σύμφωνα με την ειδική παράγραφο του Ν. 1780/1988
2.1.23 Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη μετά από εξετάσεις
2.1.24 Χορήγηση ραδιοερασιτεχνικής άδειας
2.1.25 Χορήγηση άδειας εκτελωνισμού / προμήθειας πομποδέκτη

 

2.2

Διεύθυνση Γεωργίας
 

Κωδικός

Περιγραφή

Αδειες του τομέα Αγροτικής Πολιτικής

2.2.1 Αίτηση για άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες για αγροτικό μηχάνημα
2.2.2 Αίτηση για την αναθεώρηση της άδειας οδηγού γεωργικού μηχανήματος
2.2.3 Αίτηση για τη θεώρηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2.2.4 Αίτηση για την χορήγηση βεβαίωσης εισαγωγής Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε γεωργική επιχείρηση
2.2.5 Αίτηση για την χορήγηση γνωμοδότησης αναγκαιότητας κατασκευής αγροτικής αποθήκης κατά παρέκκλιση
2.2.6 Αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης για απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για την αγορά αγρού
2.2.7 Αίτηση για την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος σε πηγάδι
2.2.8 Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και εγκατάστασης ή ίδρυσης μονάδας
2.2.9 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου αγροτικής ρήσης
2.2.10 Xoρήγηση βεβαίωσης ότι ο ενδιαφερόμενος είναι αγρότης
2.2.11 Xoρήγηση βεβαίωσης για εξάλειψη υποθήκης κλήρου
2.2.12 Xoρήγηση βεβαίωσης ότι δεν έχει λάβει γεωργικό ή κτηνοτροφικό κλήρο από τη Δ/νση Γεωργίας
2.2.13 Xoρήγηση βεβαίωσης για φοιτητική εστία
2.2.14 Xoρήγηση βεβαίωσης για φοροαπαλλαγή κατά την κληρονομιά αγροτικού ακινήτου
2.2.15 Μεταβίβαση έκτασης όταν ο ενδιαφερόμενος έχει κλήρο πάνω από 250 στρέμματα
2.2.16 Οικονομική ενίσχυση για βελτίωση κοινοτικών/δημοτικών βοσκοτόπων
2.2.17 Xoρήγηση οικονομικής ενίσχυσης για προμήθεια αρρένων ζώων αναπαραγωγής
2.2.18 Οικονομική ενίσχυση σηροτροφίας
2.2.19 Για οικονομική ενίσχυση μελισσοκομίας
2.2.20 Για επιδότηση αιγοποβάτων
2.2.21 Για έγκριση αποθεματοποίηση τυριών
2.2.22 Για πριμοδότηση πρόωρης σφαγής / εμπορίας μοσχαριών
2.2.23 Για χορήγηση εξισωτικής Αποζημίωσης
2.2.24 Για την επιδότηση εκτάσεων ετησίων καλλιεργειών
2.2.25 Για επιδότηση Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης
2.2.26 Για οικονομική ενίσχυση στην παραγωγή ελαιόλαδου
2.2.27 Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης επιδοτήσεων
2.2.28 Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ένταξης στον κανονισμό 950/97 ΕΕ

 

2.3

Διεύθυνση Κτηνιατρικής
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.3.1 Έκδοση βεβαιώσεων-αδειών καταλληλότητας μεταφοράς ζωικών τροφίμων
2.3.2 Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης
2.3.3 Επανεξέταση κατασχεθέντων προιόντων ζωικής προέλευσης
2.3.4 Υπερωριακή απασχόληση για τη διενέργεια υγειονομικού κτηνιατρικού ελέγου
2.3.5 Για έκδοση άδειας λειτουργίας επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων ζωϊκής προέλευσης Α) Εγκατάσταση επεξεργασίας και μεταποίησης γάλακτος
2.3.6 ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Β) ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
2.3.7 ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ

 

2.4

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.4.1 Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
2.4.2 Διορισμός εκπαιδευτικού
2.4.3 Μετάθεση εκπαιδευτικού
2.4.4 Απόκτηση Τίτλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
2.4.5 Απόσπαση
2.4.6 Καταβολή Οδοιπορικών εξόδων
2.4.7 Υπερωριακή Αποζημίωση
2.4.8 Εφάπαξ επίδομα μόνιμης μετάθεσης σε περιοχή παραμεθώρια ή προβληματική και παραμεθώρια
2.4.9 Επίδομα μεταφοράς μαθητών

 

2.5

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.5.1 Αδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο
2.5.2 Αδεια ιδρυσης φροντιστηρίου
2.5.3 Αδεια λειτουργίας φροντιστηρίου
2.5.4 Αδεια κατ’οίκον Διδασκαλίας
2.5.5 Πρόσληψη Αλλοδαπού σε Φροντιστήριο
2.5.6 Χορήγηση Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας και Υπ. Μεταβολών
2.5.7 Για χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης των Σπουδών του Λυκείου
2.5.8 Διαδικασία αναβαθμολόγησης
2.5.9 Εγγραφή και κατατακτήριες εξετάσεις αλλοδαπών στην β/θμια εκπαίδευση
2.5.10 Χορήγηση απολυτήριας εξέτασης

 

2.6

Διεύθυνση Πολεοδομίας - Περιβάλλοντος
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.6.1 Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδου
2.6.2 Έκδοση για προέλεγχο ή για έκδοση οικοδομικής άδειας
2.6.3 Καταγγελία αυθαιρέτου
2.6.4 Αίτηση για ηλεκτροδότηση παλαιού κτιρίου
2.6.5 Αίτηση για χορήγηση νομιμότητας χώρου που θα λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν υπάρχει οικοδομ. Αδεια
2.6.6 Αίτηση για χορήγηση νομιμότητας χώρου που θα λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν δεν υπάρχει οικοδ. Αδεια
2.6.7 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
2.6.8 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
2.6.9 ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
2.6.10 ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
2.6.11 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

2.7

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.7.1 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργου Ε. Ι.Χ. & Κ.Υ.
2.7.2 Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε.
2.7.3 Ακινητοποίηση Μηχανήματος Έργου λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας
2.7.4 Επανακυκλοφορίας Μηχανήματος Έργου
2.7.5 Αχρήστευση Μηχανήματος Έργου
2.7.6 Χορήγηση βεβαίωσης μη κατοχής Μηχανημάτων Έργου
2.7.7 Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης

 

2.8

Διεύθυνση Υγείας & Πρόνοιας
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.8.1 Χορήγηση επιδόματος παιδικής προστασίας για τα ανήλικα παιδιά
2.8.2 Χορήγηση επιδόματος τυφλότητας
2.8.3 Χορήγηση επιδόματος διανοητικής καθυστέρησης
2.8.4 Χορήγηση επιδόματος πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (α)
2.8.5 Χορήγηση επιδόματος πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (β)
2.8.6 Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας για έκδοση βιβλιαρίου περίθαλψης ανασφαλίστων
2.8.7 Χορήγηση επιδόματος αναπήρων ανασφαλίστων ή έμμεσα ασφαλισμένων (άνω του 67% αναπηρία)
2.8.8 Χορήγηση επιδότησης σε κωφάλαλα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
2.8.9 Χορήγηση επιδότησης σε κωφάλαλα άτομα που έχουν ηλικία από 19-65
2.8.10 Χορήγηση επιδότησης σε κωφάλαλα άτομα που έχουν ηλικία από 0-18
2.8.11 Χορήγηση επιδόματος μητρότητας
2.8.12 Αδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού
2.8.13 Αδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρου
2.8.14 Έκδοση άδειας επαγγέλματος επισκέπτριας αδελφής, αδελφής νοσοκόμου και βοηθού νοσοκόμου
2.8.15 Ασκηση επαγγέλματος μαίας
2.8.16 Αδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου
2.8.17 Χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου
2.8.18 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Φαρμακείου - Φαρμακαποθήκης
2.8.19 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φαρμακείου
2.8.20 Έγκριση εξόδων οδοντοθεραπείας (Δημ. Υπ. & Συνταξιούχοι)
2.8.21 Έγκριση εξόδων μετακίνησης ασθενών
2.8.22 Έγκριση επιδόματος φυσιολογικού τοκετού
2.8.23 Έγκριση εξόδων για ορθοπεδικά
2.8.24 Έγκριση εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας
2.8.25 Λήψη εξόδων κηδείας
2.8.26 Εκδοση αδείας καταστήματος (γενικού ενδιαφέροντος)
2.8.27 Εκδοση αδείας για ξενοδοχείο, κάμπινγκ
2.8.28 Εκδοση αδείας για εργαστήριο
2.8.29 Εκδοση αδείας για ψητοπωλείο - οβελιστήριο
2.8.30 Εκδοση αδείας για κέντρα διασκέδασης
2.8.31 Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας

 

2.9

ΚΤΕΟ
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.9.1 Για έλεγχο ΚΤΕΟ
2.9.2 Για τη χορήγηση βεβαίωση/πιστοποιητικών
2.9.3 Για τη μέτρηση θορύβου οχήματος/μηχανής

 

2.10

Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.10.1 Ηλεκτροδότηση ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ μονάδας
2.10.2 Ηλεκτροδότηση   υδροληψίας (γεώτρησης)
2.10.3 Άδεια Κυκλοφορίας γεωργικού μηχ/τος.
2.10.4 Αίτηση για εξέταση πτυχίου  χειριστού ή άδειας οδήγησης γεωργικού μηχανήματος

 

2.11

Τμήμα Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας
 

Κωδικός

Περιγραφή
2.11.1

Ανανέωση αδείας λειτουργίας βιομηχανίας

2.11.2 Ανανέωση αδείας ηλεκτρολόγου
2.11.3 Εκδοση άδειας εγκατάστασης βιοτεχνίας
2.11.4 Εκδοση αδείας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
2.11.5 Εκδοση αδείας λειτουργίας βιοτεχνίας
2.11.6 Εκδοση απαλλακτικού αδείας λειτουργίας βιομηχανίας/βιοτεχνίας
2.11.7 Εκδοση αδείας ίδρυσης αρτοποιείου
2.11.8 Εκδοση αδείας λειτουργίας αρτοποιείου
2.11.9 Εκδοση αδείας λειτουργίας πρατηρίου άρτου
2.11.10 Εκδοση αδείας ίδρυσης πρατηρίου άρτου
2.11.11 Υποβολή ερωτηματολογίου για χορήγηση άδειας εγκατάστασης βιομηχανίας/βιοτεχνίας
2.11.12 Εγκριση σχεδίων για έκδοση οικοδομικής άδιεας για επαγγελματικά εργαστήρια ισχύος μικρότερης των 12KW

 

2.12

Δ/νση Εμπορίου - Τουρισμού
 

Κωδικός

Περιγραφή

Χορηγήσεις αδειών

2.12.1 Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπόρου (Ν. 2323/95)
2.12.2 Ανανέωση άδειας πλανόδιου εμπόρου (Ν. 2323/95)
2.12.3 Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπόρου με κινητή καντίνα (Ν. 2323/95)
2.12.4 Χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν. 2596/97)
2.12.5 Χορήγηση άδειας διανομής άρτου & προϊόντων αρτοποιίας (Α.Δ. 12 &16/98)
2.12.6 Χορήγηση άδειας λειτουργίας έκθεσης (Κ1-1452/94 όπως ισχύει)

Θεωρήσεις

2.12.7 Θεώρηση λιθογραφήσεων λογότυπων συσκευασίας ελαιολάδου (Α.Δ. 4/98)
Αιτήσεις σύστασης Εκτιμητικών Επιτροπών
2.12.8 Για την εκτίμηση της καθαρής θέσης μιας εταιρείας.
2.12.9 Για την εκτίμηση εισφερομένων ειδών σε εταιρεία.

Ανώνυμες Εταιρείες

2.12.10 Αίτηση άδειας σύστασης και έγκρισης καταστατικού ΑΕ
2.12.11 Αίτηση άδειας σύστασης και έγκρισης καταστατικού ΑΕ εκ μετατροπής.
2.12.12 Αίτησης χορήγησης βεβαιώσης περί ίδρυσης και μη διάλυσης της ΑΕ
2.12.13 Αίτησης χορήγησης βεβαιώσης περί τροποποίησης –ων του καταστατικού της ΑΕ
2.12.14 Αίτησης χορήγησης βεβαιώσης περί εκπροσώπησης της ΑΕ
2.12.15 Αίτησης χορήγησης βεβαιώσης του υφισταμένου ΔΣ της ΑΕ

Καταγγελίες

2.12.16 Αίτηση – Καταγγελία καταναλωτών (Ν. 2251/94)